Yararlı Linkler

 İnşaat Mühendisi Odası İzmir Şubesi:www.imoizmir.org.tr
 FIDIC: International Federation of Consulting Engineers:www.fidic.org
 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğ:www.tmmmb.org.tr
 European Federation Of Engineering Consultancy Assocations:www.efcanet.org
 Türk Standartları Enstitüsü:www.tse.org.tr