İK Politikaları

                                           Limtaş insan kaynakları profili

İnsan kaynakları politikamız, belirlenen hedefler doğrultusunda şirketimizin başarısının sürekli kontrol altında tutulmasını taahhüt etmektedir. Başarının sürekliliği, çalışanların ve yöneticilerinin motivasyonu, yetkinlikleri ve performans odaklı olmaları ile doğru orantılıdır. Çalışanlarımızı en verimli olacağı pozisyona koyarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturulması, onların potansiyellerinin ortaya çıkarılması, kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır..

Ayrıca insan Kaynaklarının performansını artırmak için ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yer verilmektedir.


Başvurularınız için: insankaynaklari@limtas.com.tr