Danışmanlık ve Saha Kontrol

 PROJE YÖNETİMİ  
İhale Dökümanı Hazırlanması
Sözleşme Genel Şartları
Özel teknik Sözleşme Şartları
Teknik Şartnameler
Metraj ve Keşifler
Çizimler ve Dizayn
Müteahhit Seçimi
Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
Yeterlik Dokümanları
Doküman İnceleme
Teklif Değerlendirme
Sözleşme Görüşmeleri
Raporlama
Zaman Yönetimi
 
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ    
Teknik Danışmanlık
İş Programı ve Kontrol
Kalite Kontrol
Ekipman ve Malzeme Seçimi
Maliyet ve Bütçe Kontrol
Raporlama

  SAHA KONTROL 
Koordinasyon
Kalite Kontrol
 
Ekipman ve Malzeme
Uygulama Kontrolü
Testlere İştirak
Kesin Hesap