Mühendislik ve Mimarlık

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Genel Yerleşim
Yağmur Suyu Drenajı
Kanalizasyon
Su Temin ve Dağıtım
Yollar ve Kaldırımlar
Yerüstü,yer altı ve katlı otoparklar
Atık Depolama Binaları
Üst ve alt geçitler
Viyadükler
Yol güzergahı
Aç Kapa Yapılar
Yapı Sismik Risk Analizi
 
GEOTEKNİK
Zemin Mekaniği
Fitil Dren Projelendirmesi
Jeotekstil- Membran
Derin Kazılar
Kazıklı Temel Hesapları ve Dizayn
PIT Testi Değerlendirmeleri
Heyelan Önleme Projeleri
Zemin Çivilemesi ve Ankraj
     
 YAPISAL MÜHENDİSLİK
Betonarme Bina ve Yapılar
Binalar
Karayolu Geçişleri
Karayolu Köprüleri
Sanayi Bacaları ve Kuleler
Silolar
Radye ,Sığ ve Kazıklı Temeller
Ekipman Temelleri (Dinamik)
İstinat Duvarları
 
Çelik Yapılar
 
Endüstriyel Binalar
Yüksek Binalar
Uçak Hangarları
Çelik Üretim Yapıları
Kuleler
Köprüler
Kablo Sistemleri
 
 MEKANİK
Malzeme Taşıma Sistemleri
Elevatörler
Konvyörler
Şutlar
Kanallar
 
Gaz kanalları (atık gaz, sıcak gaz)
Toz toplama kanalları
Borular
 
Buhar ve Atık
Atık Hava
Su
Basınçlı hava
Yağlama
     
 MİMARİ
Konsept Tasarım
Master Dizayn Planlama
Ön Tasarım
Detay Tasarım
Fabrika ve Tesisler
Endüstriyel Binalar
Eğitim ve Kültürel Binalar
Konutlar
Malzeme seçimi ve renk ayarlaması
3 Boyutlu sunum
 
 ELEKTRİK
Güç Temin ve Dağıtım
OG Panel Tasarımı
AG Panel Tasarımı
Transformatörler
Dizel Jeneratörler
UPS
Ana Dağıtım Panoları
Kablolama
Güç ve Data Kablolama
Kablo Kanalları
Kablo Merdivenleri
Kondüitler
Bağlantı Kutusu
Aydınlatma
Topraklama
Yıldırımdan Koruma
Yangın Tespit ve Alarm
Kapalı Devre Kamera
Otomasyon
Enstrümantasyon